ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Μετεώρων 8, Χαλάνδρι
τηλ: 68 52 578
e-mail: magikosavlos@yahoo.gr
Όπου το παιδί σας είναι μοναδικό!
  Δείτε μας πανοραμικά Χάρτης περιοχής
Go-Online